вівторок, 3 листопада 2015 р.

Виробниче навчання 05.11.2015!

Тема: Організація файлової системи на диску 
в операційній системі MS-DOS.

Ознайомтесь з теоретичним матеріалом та законспектуйте його в зошит!!!

Запрошення MS-DOS, введення команд
Для завантаження операційної системи MS-DOS в операційній системі Windows 8 необхідно виконати такі дії: викликати діалогове вікно Выполнить, ввести в ньому команду cmd, натиснути кнопку ОК.

Після вдалого завантаження MS-DOS ви бачите чорний екран, на якому розміщене повідомлення операційної системи:

 Повідомлення C:\Users\Marina>_ називається запрошенням, а рядок з даним повідомленням називається командним.Отже, запрошення MS DOS (командний рядок) - повідомлення на екрані про успішне завантаження ОС.
C:\Users\Marina>_
де С: - активний або поточний диск, Users – каталог, який знаходиться на диску С, Marina – активний або поточний каталог, що знаходиться в каталозі Users на диску С, _ - запрошення до введення наступних команд


Щоб увести команду в комп'ютер, який працює під керуванням MS-DOS потрібно набрати команду на клавіатурі (текст команди відображається в командному рядку) і потім натиснути клавішу Enter. Якщо команда введена правильно, то починається процес виконання команди, що супроводжується виведенням на екран результатів виконання. Після закінчення виконання команди знову на екрані монітора з'являється системне запрошення. Якщо ж команда введена не правильно, система на це реагує відповідним повідомленням.
При наборі команди використовуються символи латинського алфавіту. В DOS не розрізняються малі й великі літери. Наприклад слова COPY, Copy, coPy система вважатиме тим самим словом copy. Тому поло­ження клавіші Shift при введенні команд є несуттєвим.

Розглянемо найпростішу команду MS-DOS - команду зміни активного дис­ка. Наприклад, якщо в запрошенні значився активним диск С, наберіть із клавіатури D:
Після цього в запрошенні буде зазначено диск D.

 Попередження. Не слід робити поточним дисковод на дискетах (А: або В:), якщо у дисководі немає дискети або вона не читається.

Надалі, коли ви будете вводити команди, можливі помилки - їх можна виправити в процесі введення. Помилковий символ можна видалити натисканням на клавішу Backspace.
При наборі команд вам можуть стати у пригоді ще такі дві клавіші:
F3 - копіювання останньої команди в новий командний рядок;
F1 - посимвольне копіювання (починаючи з першого символу) останньої команди в новий командний рядок.

Файлова система MS-DOS
Сукупність засобів MS DOS, що забезпечують доступ до информації на носіях називається файловою системою. Одне з понять файлової системи MS DOS - логічний диск. Розглянемо, що це таке.
Пристрій зовнішньої пам'яті, на якому зберігаються файли, називається накопичувачем.
Накопичувачі прийнято позначати літерами латинського алфавіту з наступною двокрапкою:
А: і В: - дисководи для гнучких магнітних дисків;
Накопичувачу А: відведена провідна роль, накопичувач В: - допоміжний.
Жорсткому диску присвоюється ім'я С:. Він може розбиватися на декілька областей, які називають логічними дисками. їм надаються імена С:, D:, Е:, F: тощо.
Розглянемо інші елементи файлової структури:
Таблиця розміщення файлів (FAT - File Allocation Table).
Область даних диска представлена в MS DOS як послідовність пронумерованих кластерів. FAT - це набір елементів, що адресують кластери області даних диска. Кожному кластеру області даних відповідає один елемент FAT. Елементи FAT слугують ланцюжком посилань на кластери файлу в області даних. FAT - украй важливий елемент Файлової Структури!!! На диску зберігається дві копії FAT.

Кореневий каталог - головний каталог диска, де міститься інформація про файли і каталоги, що зберігаються на Диску. Кореневий Каталог ЗАВЖДИ існує на диску! На одному диску ЗАВЖДИ буває тільки один Кореневий Каталог. Розмір Кореневого Каталога для даного Диска - величина фіксована, тому максимальна кількість файлів та підкаталогів - строго визначене.
Каталог (папка, директорія) - це спеціальний файл, що містить інформацію про розміщені в ньому файли (імена, розширення, розміри в байтах, дату, час створення та деякі інші дані) та інші каталоги, які називаються підкаталогами.
На відміну від Кореневого Каталога, решта каталогів створюється з допомогою спеціальних команд MS DOS. Файл ЗАВЖДИ "прив'язаний" до якого-небудь Каталога (зокрема, може бути "прив'язаний" і до кореневого каталога). Файлова система MS DOS НЕ допускає, щоб були Логічні Диски, Каталоги, Файли з однаковими ІДЕНТИФІКАТОРАМИ!!!
Імена каталогів, включених один в інший, відділяються символом «\»(обернений слеш).
При використанні імен файлів як параметру команд MS-DOS необхідно вказувати шлях до файлу. 
Шляхом до файлу називається ланцюг імен підкаталогів, починаючі з імені диска, кореневого каталогу та наступних підкаталогів, аж до каталогу, який містить необхідний файл.
Каталоги в цій послідовності розділяються знаком похилої риски \ (так званим «зворотнім слешем»).
Наприклад, шлях до підкаталогу 8-А з кореневого каталогу має такий вигляд:

D:\TUTORIAL\8-A
а шлях до файла Biogr. txt, який розміщено в тому самому підкаталозі, запи­шеться як:
D:\TUTORIAL\8-A\Biogr.txt

Наведу приклади можливих записів шляху:
D:\TUTORIAL\Story.txt - шлях із кореневого каталогу до файла Story.txt у підкаталозі TUTORIAL;
D:\TUTORIAL\8-A\FAMILY\Fact-1.doc - шлях із каталогу TUTORIAL до файла Fact-1.doc у каталозі FAMILY;
D:\TUTORIAL\Biogr.txt - шлях із підкаталогу, що знаходиться на тому ж рівні, що і каталог TUTORIAL, до файла Biogr.txt у каталозі TUTORIAL.

Маски (фільтри, шаблони)

Маски - це спеціальні символи, що використовуються для позначення одного чи декількох символів імені файла. В MS-DOS їх два - зірочка (*) та знак запитання (?). Розглянемо, як вони працюють.
Наприклад, ми хочемо в запису якоїсь команди звернутися до всіх файлів каталогу, що мають розширення txt. Це можна зробити за допомогою запису *.txt. Символ * означає, що замість нього може бути під­ставлене будь-яке число (не більше 8) будь-яких символів (які можуть бути в імені файла). Якщо вас цікавлять усі exe-файли, які починаються із символу g, потрібно записати g*.exe.
Інший символ, який використовується в запису масок, це знак запитання (?). Замість знака ? може бути підставлений ОДИН будь-який символ. Наприклад, запис se?.doc позначатиме усі файли, що починаються з «se», складаються із трьох символів і мають розширення doc. Якщо, скажімо, ми забули ім'я файла, але пам'ятаємо, що воно складається з чотирьох символів із другим символом «f», тоді можна записати маску ?f??.*
Припустимо, вас цікавить список усіх файлів із розширенням pas, що містять­ся в каталозі D:\TUTORIAL\8-A\FAMILY. Для виведення списку таких файлів наберіть команду:
dir \TUTORIAL\8-A\FAMILY\*.pas
Для файлів
   last.txt
   list.txt 
   lost.txt
   lust.txt
найбільш точною є маска  l?st.txt
??     Для якого файлу можна запропонувати шаблон *s*.?xt       
Цей шаблон підходить для файлу rose.txt і не підходить для файлів tulip.txt (бо в назві файлу обов'язково повинна бути буква s), roses.doc (назва файлу підходить, а ось дві останні  символа розширення мають бути xt).

Команди MS-DOS для роботи з каталогами

cd - команда зміни поточного каталогу (Сhange Directory)
Щоб вільно «подорожувати» за структурою каталогів, вам не обійтися без команди cd (скорочення від change directory - змінити директорію). Ця команда служить для зміни поточ­ного каталогу, тобто для переходів між ката­логами в межах активного диска.

Щоб перейти, приміром, до каталогу D:\TUTORIAL\8-G, потрібно набрати коман­ду:
cd \TUTORIAL\8-G
Ця команда переведе нас до каталогу 8-G незалежно від того, який каталог є по­точним. Запрошення буде виглядати так:
D:\TUTORIAL\8-G>
Якщо поточним каталогом є TUTORIAL (запрошення виглядає так D:\TUTORIAL>), то замість попередньої можна ввести коротшу команду:
cd 8-G
Зауважимо, що команда cd не може змінити поточний диск, тому в усіх наведених прикладах команди cd ім'я диска не вказується.
Після команди 
D:\TUTORIAL\8-G> cd ..
Поточним каталогом стане TUTORIAL і запрошення виглядатиме так D:\TUTORIAL\8-G>Тобто команда cd .. - здійснює перехід у надкаталог.

dir - виведення на екран вмісту каталогу
При цьому кожний рядок на екрані відповідає каталогу або файлу. Лівий стовпчик заповнений іменами об'єктів: за списком ка­талогів з'являється список файлів із зазначенням їх імен і розширення, розміру в байтах, дати і часу створення або відновлення. Каталоги позначені символами < DIR >.

За допомогою команди dir легко переглянути зміст не тільки кореневого, а й будь-якого каталогу. Наприклад, щоб дізнатися про вміст каталогу TUTORIAL, потрібно набрати команду:
D:\>dir TUTORIAL
Тобто для перегляду змісту вкладеного каталогу потрібно в команді dir за­значити шлях до нього з поточного каталогу. Зауважимо, що після команди dir слід ставити пробіл.
Якщо ви хочете переглянути якийсь із каталогів, наприклад, 8-А, коли активним є кореневий каталог диска С:, потрібно записати команду:
C:\>dir d:\TUTORIAL\8-А
Якщо ж активним є каталог TUTORIAL, то для перегляду вмісту каталогу 8-А потрібно написати команду
D:\TUTORIAL>dir 8-A
Команда
D:\TUTORIAL>dir 8-A\*.pas - виведе на екран імена всіх файлів з розширенням pas, що знаходяться у каталозі 8-А.

Параметри.
Формат виведення відомостей про каталог можна змінити параметрами команди dir. Цих параметрів досить багато. Розглянемо два найбільш вживаних:
 - поекранний висновок змісту. При вказівці цього параметра DOS після заповнення екрану чекатиме до тих пір, поки користувач не натисне будь-яку клавішу, після чого виводитиме наступну сторінку. Це дуже зручно при виведенні змісту каталога, що містить багато файлів;
/o - виведення у відсортованому вигляді: спочатку виводяться імена підкаталогів в алфавітному порядку, а потім імена файлів в алфавітному порядку.

Приклади:
dir - вивести зміст поточного каталога;
dir d: - вивести зміст поточного каталога на дисководі D:
dir d:\ - вивести зміст кореневого каталога на дисководі D:
dir /p - вивести зміст поточного каталога з паузами при заповненні екрана;
dir /о /р - вивести відсортований зміст поточного каталога (спочатку підкаталоги, потім файли з сортуванням по імені і розширенню), робити паузи при заповненні екрану.

md - створення каталогу (Make Directory)
md ім'я_каталогу
Наприклад створимо ваш каталог у каталозі класу 8-A. Запрошення має вигляд
D:\>
Це можна зробити 2 способами:
Перший спосіб
D:\>cd tutorial\8-A
D:\TUTORIAL\8-A>md ivanenko
Другий спосіб
D:\>md tutorial\8-A\ivanenko
rd - знищення каталогу  (Remove Directory)
rd ім'я_каталогу
Команда rd дозволяє видаляти каталоги, крім поточного каталогу. На­приклад, щоб видалити каталог IVANENKO на диску D, потрібно набрати:
D:\>rd tutorial\8-A\ivanenko

У ранніх версіях MS-DOS каталог, який видаляється командою rd, пови­нен бути порожнім. У MS-DOS, починаючи з версії 6.0, передбачено видалення каталогів разом з усім змістом. Для цього використовується команда deltree, яка має формат, аналогічний команді md або rd.
Усі видалення робляться з підтвердженням, якщо ж у команді зазначити па­раметр , то підтвердження не потрібне. Коли треба видалити каталог (наприк­лад, 8-A), що міститься в поточному каталозі, ви просто набираєте
D:\TUTORIAL>deltree 8-A
Перед тим як видалити каталог, система попросить вас підтвердити вида­лення. Введіть Y (або Yes) і натисніть клавішу Enter.

Команди MS-DOS для роботи з файлами

copy con - створення текстового файла

Щоб створити текстовий файл, краще скористатися будь-яким текстовим редактором, наприклад у VC.
Невеликі текстові файли можна набирати безпосередньо з клавіатури, хоча це і не зручно. Для цього слід ввести команду
сopy con ім'я_файла

Наприклад, створимо файл my.txt у каталозі IVANENKO з вмістом: Informatics.
D:\>copy con \tutorial\8-a\ivanenko\my.txt <Enter>
Informatics <Enter>
<Ctrl+Z>
<Enter>
Тобто після введення команди треба буде почергово вводити стрічки файла. В кінці кожної стрічки треба натискувати клавішуEnter, а після введення останньої - натиснути клавішу Ctrl+Z, а потім Enter. Команда copy видасть повідомлення
1 file(s) copied
(Один файл скопійовано)
та на дискові з'явиться файл з вказаним іменем.

type - виведення змісту файла на екран
Для виведення текстового файлу на екран можна використовувати команду Турі. Формат команди:
type ім'я_файлу
Приклади:
type \tutorial\8-a\ivanenko\my.txt - виведення на екран вмісту файла my.txt з каталога ivanenko;
type turbo.bat - виведення на екран вмісту файла turbo.bat з поточного каталога.

Якщо вміст файлу дуже великий, то виведення на екран можна призупинити натисненням Ctrl+S. Повторне натиснення Ctrl+Sвідновлює виведення на екран. Закінчити виведення на екран можна, натиснувши Ctrl+C або Ctrl+Break.
Зауваження. Вивести файл на екран можна і за допомогою команди
copy ім'я_файлу con

Після розгляду фільтрів для імен файлів ми продовжимо вивчення команд для роботи з файлами, адже крім створення і перегляду можна файли копіювати, перейменовувати, видаляти тощо.

Команди MS-DOS для роботи з файлами

 del - видалення, знищення файлів (від англійського Delete)
Для видалення файлів є команда del:
del ім'я_файла
Якщо ім'я файла не задано, то видаленню підлягають усі файли з наведеного шляху каталогу (підкаталоги не видаляються). Якщо ж шлях не заданий, то видалиться файл з наведеним ім'ям із поточного каталогу. Задаючи як ім'я файла його зразок (із використанням символів * і ?), можна видалити з каталогу файли, як відповідають зразку.
Наприклад:
del *.bak - видалення всіх файлів з розширенням .bak з поточного каталогу.
del paper.doc - видалення файла paper.doc з поточного каталогу.
Якщо ви хочете видалити всі файли з каталогу, наприклад, за допомогою команди del *.*, то DOS спитає у Вас:
Are You sure (Y/N)?
(Ви впевнені?)
Для видалення файлів треба натиснути клавіші Y та Enter, для відміни команди - N та Enter.

ren - перейменування файлів (від англійського Rename)
Для перейменування файлів маємо команду ren (Rename):
ren ім'я_файла1 ім'я_файла2
Параметр ім'я файла1 задає ім'я файлів, що переіменуються, параметр ім'я файла2 - нове ім'я.
Наприклад:
ren xxx.doc xxx.txt - перейменування файла xxx.doc у поточному каталозі. Нове ім'я файла - xxx.txt
ren a:*.doc *.txt - перейменування всіх файлів з розширенням .doc у поточному каталозі на диску А:. Файли отримують розширення .txt.

copy - копіювання файлів
Копіювання файлів - одна з найпоширеніших операцій. Досвідчений програміст регулярно копіює всі свої файли, аби у випадку пошкодження будь-якого з них, файл можна було відновити.
Для копіювання файлів маємо команду copy:
copy ім'я_файла1 ім'я_файла2
або
copy ім'я_файла1 (ім'я_каталога2)
У імені файла можна вживати символи * та ?, а також вказувати ім'я диску та каталога.
Якщо в параметрі імя_файла1 вказане ім'я каталога, то файли копіюються з цього каталога, інакше - з поточного каталога. Каталог, в який копіюються файли, можна задати параметром імя_каталога2 або вказівкою каталога в naраметрі імя-файла2. Якщо цей каталог не заданий, то файли копіюються в поточний каталог.
Якщо в другому параметрі команди задане ім'я файлу, то воно вказує нове ім'я копійованого файлу. Символи * і ? у імені файлу в другому параметрі команди указують, що відповідні символи в іменах копійованих файлів при копіюванні не змінюються.
Приклади:
сору xxx.doc xxx.txt - копіювання файлу xxx.doc з поточного каталогу; створюється файл xxx.txt в поточному каталозі;
сору d:\*.* - копіювання всіх файлів з кореневого каталога диска d: у поточний каталог;
сору d:\*.* c: - копіювання всіх файлів з кореневого каталога диска d: у поточний каталог диска c: ;
copy sea.bmp blacksea.* - копіювання файлу Sea.bmp поточного каталогу у цей самий каталог під іншим ім'ям blacksea, але з тим самим розширенням;у поточному каталозі будуть 2 файли з однаковим змістом: sea.bmp та blacksea.bmp ;
сору \TUTORIAL\*.doc d:*.txt - копіювання всіх файлів з розширенням .doc з каталога \TUTORIAL поточного диска в поточний каталог диска d:. Файли одержують розширення .txt.

Попередження. Якщо файл з таким же ім'ям, як у копії, створюваної командою сору, вже існує, то він заміщується без яких-небудь попереджень. Будьте обережні!

Висновки. Виклик допомоги

Ми познайомилися з такими командами MS-DOS:
Команда
Призначення
cd
зміна поточного каталогу
dir
виведення на екран вмісту каталогу
md
створення нового каталогу
rd
видалення каталогу
copy con
створення текстового файла
type
виведення вмісту файла на екран
del
видалення файла
copy
копіювання файлів
ren
перейменування файлів
move
переміщення файлу
cls
очистити екран монітора
date
виведення поточної дати
time
виведення поточного часу
ver
отримання інформації про версію DOS

Якщо ви забули, що робить та чи інша команда, можна скористатися допомогою. Для цього треба записати назву команди, пропуск і параметр /? .
Наприклад, при написанні в командному рядку команди md /? отримаємо підказку у вигляді:
  3 коментарі: