четвер, 30 березня 2017 р.

Учням групи 74т і 75т!

ОГЕІП


Тема: Трудові ресурси та їх використання. Зайнятість населення.

Законспектуйте матеріал презентації в зошит!

Учням групи 74т і 75т!

ОГЕІП

Тема: Заробітна плата, її форми і системи. Види заробітної плати.

Законспектуйте матеріал презентації в зошит
Учням групи 24ок!

Основи роботи в Інтернет.


Тема 1. Історія виникнення Інтернету


Перегляньте презентацію та зробіть конспект в зошит на основі слайдів!середу, 22 березня 2017 р.

Учням групи 23ок!

Виробниче навчання 23.03.2017

Пригадайте теоретичні відомості з теми, прогляньте та запишіть в робочий зошит практичний приклад.

Тема: Складання шахової оборотної відомості

У бухгалтерському обліку широко використовується оборотна відомість. Оборотна відомість — це документ, що узагальнює дані поточного бухгалтерського обліку і являє собою таблицю, де показані дані про стан та зміну кожного виду засобів та/або джерел їх утворення, а також обсяг господарських процесів. 
Складають оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками. Розрізняють просту, шахову та повну форми оборотної відомості.

Учням групи 74т, 75т!

Основи галузевої економіки і підприємництва

Законспектуйте матеріал з теми в зошит!

Підприємницький дохід, його зміст і структура

Учням групи 74т, 75т!

Основи галузевої економіки і підприємництва

Прочитайте та складіть конспект в зошиті

Структура і класифікація витрат підприємства

понеділок, 20 березня 2017 р.

понеділок, 13 березня 2017 р.

Учням груп 74т і 75т!

Основи галуевої економіки і підприємництва!

Підприємництво. Суть та види підприємницької діяльності

Прочитайте матеріал з теми та перегляньте презентацію. Законспектуйте матеріал в зошит

Учням групи 4опр!

Робота зі споживачами товарів і послуг!

Тестові завдання з теми 
"Відповідальність матеріально-відповідальних осіб"

Відповіді на ці завдання в попередньому конспекті. 

середу, 1 березня 2017 р.

Учням групи 23ок!

Виробниче навчання

Тема: Синтетичні і аналітичні рахунки та їх взаємодія.


Учням груп 74т, 75т!

Основи галузевої економіки і підприємництва.

Тема: Власність та її економічна сутність. 

Законспектуйте матеріал з теми в зошит та дайте письмову відповідь на такі питання:
1. Що таке суб'єкт і об'єкт власності.
2. Назвіть суб'єкти і об'єкти державної власності?
3. Що таке відносини власності?
4. Розкрийте зміст поняття "право власності".
5. Перерахуйте типи власності.
6. Перерахуйте форми власності.
7. Перерахуйте види власності.