субота, 23 січня 2016 р.

Виробниче навчання 25.01.2016 р.
Нарешті ми з вами переходимо до вивчення розділу "Технології комп'ютерної обробки інформації" і починаємо розглядати програму Microsoft Word.  

Тема наступного уроку виробничого навчання: "Ознайомлення з інтерфейсом текстового редактора Microsoft Word. Введення, редагування та форматування тексту. Перевірка орфографії та граматики".
Мета:
1. ознайомитися з  інтерфейсом текстового редактора Microsoft Word;
2. навчитися налаштовувати інтерфейс текстового редактора Microsoft Word;
3. повторити правила набору тексту;
4. ознайомитися з засобами форматування тексту;
5. навчитися застосовувати форматвання до тексту;
6. ознайомитися з правилами перевірки орфографії в документі;
7. навчитися працювати з тезаурусом.

Критерії оцінювання знань за цією темою тут.
Вимоги до знань та вмінь учня після вивчення даної теми тут.
Закріплення вивченого матеріалу:

4 коментарі: