понеділок, 29 лютого 2016 р.

Критерії оцінювання з теми "Робота з табличним процесором Microsoft Excel"

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми
«Технології комп’ютерної обробки інформації.
Робота з табличним процесором Microsoft Excel»

Рівні навчальних досягнень
Бали
Критерії оцінювання
Початковий
1
Учень має уявлення про табличний процесор.
2
Учень відрізняє вікно табличного процесора MS Excel від вікон інших програм, розпізнає завдання, які можна виконати за допомогою програми MS Excel.
3
Учень має уявлення про конкретну програму обробки табличних даних та її призначення, про введення інформації до табличного процесора, про використання інструкційно-технологічної картки для одержання певної інформації.
Середній
4
Учень уміє завантажувати програму, вміє вносити дані в таблицю без форматування, зберігати її у вигляді файлу, виконувати автоматичні обчислення.
5
Учень за допомогою майстра в/н може завантажувати робочі книги в програму, використовує команди стрічки для форматування комірок таблиці та вмісту комірок; може додавати зображення до таблиць, вміє самостійно редагувати таблиці; оформляти примітивні графічні зображення за допомогою палітри; виконувати елементарні обчислення.
6
Учень володіє основними навичками роботи в середовищі табличного процесора, уміє самостійно форматувати таблиці; може за зразком сформувати таблицю без об’єднаних клітинок; вміє працювати з графічними об’єктами; вміє користуватися вбудованими засобами автоматичних обчислень.
Достатній
7
Учень в цілому орієнтується в середовищі програми MS Excel, знає її основні типи даних та вміє самостійно їх змінювати; вміє самостійно створювати та форматувати таблиці; вміє оформлювати текст; вміє самостійно задати параметри сторінки документа; вміє за допомогою майстра в/н виконувати сортування та фільтрацію даних; вміє виконувати обчислення за допомогою вбудованих функцій.
8
Учень вміє використовувати всі способи графічного представлення даних та розміщувати їх на аркуші; може виправити помилку, на яку вказав майстер в/н; вміє самостійно виконувати сортування та фільтрацію даних; вміє виконувати умовне форматування даних; вміє самостійно обрати функцію для обчислення за допомогою вбудованих функцій.
9
Учень вільно володіє програмою MS Excel; знає основні команди для її налаштування; вміє графічно відображати дані таблиці; вміє створювати і використовувати різні стилі для оформлення даних; вміє користуватися пакетом Аналізу даних; використовує складні формули для обчислень.
Високий
10
Учень вміє створювати електроні таблиці складної структури (колонтитули, нумерація сторінок, використання різних стилів для відповідних рівнів заголовків); вміє додавати гіперпосилання та зноски до документу; самостійно використовувати умовне форматування; самостійно складає складні формули для обчислень.
11
Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості програми MS Excel; самостійно виконує навчальні завдання.
12
Учень має стійкі системні знання з роботи в програмі MS Excel та використовує їх; у процесі виконання завдань проявляє творчий підхід.

Немає коментарів:

Дописати коментар