понеділок, 31 жовтня 2016 р.

Інформатика

Учням груп 33кп, 74т та 75т! 

Практична робота №2. Створення нумерованих та маркованих списків.

Виконання цієї лабораторної роботи неможливе без знання теоретичного матеріалу. Пропоную Вам повторити тему та підготуватися до застосування отриманих знань на практиці!  

Перегляньте відео з теми або прочитайте текст.

Про списки
При створенні документів може знадобитися різноманітне позначення абзаців цифрами (арабськими, римськими), символами (символи, картинки) або поєднаннями цифр та символів.
Такі позначені абзаци називають списками.
Нумерація з використанням клавіатури призводить до суттєвих витрат часу на перенумерацию при зміні кількості нумерованих елементів. Набагато раціональніше використовувати можливості автоматичної нумерації, які надає Word.
В деяких випадках список потрібно не пронумерувати, а відзначити будь-якими значками - маркерами. Часто таке оформлення застосовується не тільки до списків, але і до звичайних абзаців тексту.
Крім нумерованих і маркованих списків є ще один спосіб оформлення тексту - багаторівневі списки. У них можна використовувати і нумерацію, і маркери, або і те, і інше одночасно. Найчастіше застосовують таке оформлення до заголовків, але можна оформляти і звичайний текст. При цьому виднумерації і маркерів визначається рівнем тексту.
Приклади різних списків наведені на рисунку 1 .
Рис. 1. Списки в документі

Оформлення нумерованих списків


 - створення списку

При оформленні списків слід мати на увазі, що елементом списку може бути тільки абзац. Список, набраний в рядок, автоматично пронумерувати не можна.
 1. Виділіть декілька абзаців, що оформляються у вигляді списку.
 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна ( рис.2 ) і в галереї списків виберіть потрібний варіант нумерації . При наведенні покажчика миші на обираний список спрацьовує функція динамічного перегляду, і фрагмент документа відображається нумерованим.


Рис. 2. Оформлення нумерованого списку
Види списків, що використовувалися раніше,  накопичуються в галереї списків ( рис.3 ). У верхній частині галереї окрему групу утворюють формати номерів, що застосовувалися в поточномусеансі роботи в Word. Цей список автоматично очищається при завершенні роботи в Word. У нижній частині галереї окрему групу утворюють формати номерів, що використовувалися в поточному документі. Цей список залишається доступним при кожному відкритті документа.Рис. 3. Галерея нумерованих списків

Налаштування параметрів списку

Можна змінити параметри створеного раніше списку або налаштувати ці параметри при створенні списку.
 1. Виділіть абзаци, оформлені або оформляються у вигляді списку.
 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна (див. рис.2 ) і виберіть команду Визначити новий формат номера.
 3. В діалоговому вікні Визначення нового формату номера ( рис. 4 ) встановіть необхідні параметри.

  Рис. 4. Налаштування параметрів списку
 4. У списку нумерація виберіть необхідний вид нумерації . Можна вибрати нумерацію арабськими і римськими цифрами, латинськими і російськими буквами, кількісними і порядковими числівниками і т.д.
 5. В поле Формат номера при необхідності додайте до нумерації текст, який буде відображатися при кожному номері. Текст можна вводити як перед номером, так і після нього. Наприклад, при нумерації списку кафедр можна додати до номерів слово Кафедра (див. рис. 4 ).
 6. Зазвичай нумерація має ті ж параметри шрифту, що і нумерованих список. Можна змінити параметри шрифту номерів і супроводжуючого тексту. Натисніть кнопку Шрифт і у вкладках Шрифт і Інтервал діалогового вікна Шрифт встановіть опції шрифту.
 7. У списку Вирівнювання виберіть вид вирівнювання номерів відносно позиції номера.

Зміна порядку нумерації

Для наявного списку можна змінити початковий номер, з якого починається список. Можна також оформити поточний список як продовження попереднього списку в документі.
 1. Виділіть абзаци, оформлені у вигляді списку.
 2. Клацніть по стрілці кнопки Нумерація групи Абзац вкладки Головна (див. рис.2 ) і виберіть команду Задати початкове значення .
 3. В діалоговому вікні Завдання початкового значення ( рис. 5 ) встановіть необхідні параметри.Рис. 5. Зміна початкового номера списку
Для вибору початкового номера, а також приєднання нумерації поточного списку до попереднього, можна натиснути правою кнопкою миші по першому абзацу в списку і в контекстному меню вибрати потрібну команду ( рис. 6 ).Рис. 6. Зміна порядку нумерації списку

Встановлення відступів в списку

Кожен варіант оформлення нумерованого списку має свої параметри відступів оформлюваних абзаців, а також встановлює власні позиції табуляції, що відділяють нумерацію від тексту нумерованих абзаців. При цьому розміри відступів, встановлені раніше при оформленні абзаців, можуть бути змінені.
Відступи в списках можна встановлювати так само, як і в звичайних абзацах, але зручніше скористатися спеціальною налаштуванням.
 1. Клацніть правою кнопкою миші по будь-якому з абзацом у списку і в контекстному меню виберіть команду Змінити відступи в списку (див. рис. 6 ).
 2. В діалоговому вікні Зміна відступів в списку ( рис. 7 ) встановіть необхідні параметри.  Рис. 7. Зміна відступів в списку
 3. В лічильнику Положення номера встановіть відстань від позиції номера до лівого поля сторінки.
 4. В лічильнику  Відступ тексту встановите відступ від лівого поля сторінки усіх рядків, крім першої.
 5. У списку Символ після номера виберіть символ, який буде відділяти номер від тексту нумерованих абзацу. Можна вибрати Знак табуляції, встановити прапорець Додати позицію табуляції і в лічильнику вказати відстань між номерами і текстом. Можна вибрати Пропуск - один пробіл між номерами і текстом. Можна вибрати (немає), щоб не залишати місця між номерами і текстом.

Видалення нумерації

Нумерація віддаляється однаково, незалежно від способу установки і виду встановленої нумерації.
 1. Виділіть абзаци, для яких необхідно видалити нумерацію.
 2. Натисніть кнопку Нумерація групи Абзац вкладки Головна або клацніть по стрілці цієї кнопки і виберіть режим немає (див. рис. 2 ).

Немає коментарів:

Дописати коментар