середа, 2 листопада 2016 р.

Інформатика

Учням груп 33 кп, 74т та 75т! 

Практична робота №3. 
Робота з таблицями і зображеннями
в текстових документах
.

Виконання цієї лабораторної роботи неможливе без знання теоретичного матеріалу. Пропоную Вам повторити тему та підготуватися до застосування отриманих знань на практиці! 


Текстовий процесор MS Word дозволяє створювати таблиці, які складаються зі стовпців і довільної кількості рядків, на перетині яких розташовані клітинки.
Стовпці, рядки, клітинки є об’єктами таблиці.
У клітинках можуть розміщуватися дані різного типу: текст, цифри, формули, рисунки і навіть інші таблиці.
Таблиця в MS Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків. Клітинки таблиці відокремлюються одна від одної лініями сітки.
Способи створення таблиці
№ з/п
Способи створення таблиці
Алгоритм створення таблиці
 1.  
Вставлення таблиці простої структури
Вставка → Таблица → Вставить таблицу... 
 1.  
Накреслення таблиці довільної структури
ВставкаТаблиця → Намалювати таблицю
 1.  
Вставлення таблиці Excel
Вставка → Таблица→ Таблица Excel 
 1.  
Перетворення фрагмента тексту на таблицю
ВставкаТаблица → Преобразовать в таблицу 
Текст вводиться в поточну клітинку таблиці за відомими правилами введення тексту. Для переміщення курсора між клітинками необхідно клацнути курсором миші потрібну клітинку або використати клавіші →, ←, ↓, ↑, Tab, Enter.

Способи переміщення по таблиці за допомогою клавіш
Комбінація клавіш
Переміщення
 або 
На один символ праворуч або ліворуч
 або ↓
На один символ вгору або вниз
Tab
Наступна клітинка
Shift + Tab
Попередня клітинка
Alt + PageUp або
Alt + PageDown
Перша або остання клітинка стовпця
Alt + Home або Alt + End
Перша або остання клітинка рядка

Текст у таблиці, саму таблицю та її об’єкти можна редагувати і форматувати. Для виконання цих операцій об’єкти таблиці, над якими виконуються дії, необхідно зробити поточними або виділити.
Виділення елементів таблиці
Об’єкт
Спосіб виділення
Клітинка
Установіть курсор миші в лівому нижньому куті клітинки (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, нахиленої вправо) та натисніть ліву клавішу миші
Рядок
Установіть курсор миші біля лівої межі рядка таблиці (курсор набуде вигляду білої стрілочки, нахиленої праворуч) та натисніть ліву клавішу миші
Стовпець
Установіть курсор миші біля верхньої межі стовпця (курсор набуде вигляду маленької чорної стрілочки, напрямленої вниз) та натисніть ліву клавішу миші
Таблиця
Комбінація клавіш Alt + NumLock + 5
Кілька суміжних об’єктів таблиці
Натисніть ліву клавішу миші й перемістіть вказівник миші по тексту в одній чи декількох клітинках або, утримуючи клавішу Shіft, натисніть одну з клавіш керування курсором
Кілька несуміжних об’єктів таблиці
Виділіть несуміжні об’єкти зазначеними вище способами, утримуючи клавішу Ctrl

Для виділення тексту в клітинці використовують звичайні способи виділення тексту.
Щоб зняти виділення об’єкта, слід обрати місце поза межами виділення.

Редагування таблиць
До редагування таблиць належать:
 • додавання та видалення об’єктів;
 • об’єднання інформації, що міститься в кількох клітинках;
 • поділ таблиці на кілька частин.
Усі елементи керування, які використовуються для виконання зазначених операцій, зосереджені на вкладках Конструктор та Макет. Більшість відповідних команд розміщено в контекстному меню об’єктів таблиці.
Вкладка Макет
Вкладка Конструктор

Форматування таблиці та її об’єктів
У текстовому процесорі MS Word можна відформатувати текст, що міститься в таблиці, і саму таблицю. Форматування тексту в клітинках таблиці виконується так само, як і форматування символів і абзаців.
До форматування таблиці належать:
 • зміна розмірів окремих об’єктів таблиці;
 • додавання обрамлення;
 • форматування внутрішньої області об’єктів таблиці;
 • розташування таблиці відносно тексту;
 • вирівнювання тексту в клітинках.
За допомогою діалогового вікна Властивості таблиці меню Таблиця, у якому встановлюється ширина одного чи кількох рядків таблиці, вчитель демонструє зміну висоти рядків таблиці (встановлює 1,5 см), а за допомогою повзунків лінійки змінює ширину стовпців. Скориставшись контекстним меню, вчитель встановлює обрамлення таблиці (ширина ліній сітки — 1 см) та заливку клітинки, яка містить заголовок. Використовуючи кнопки панелі інструментів Форматування, вирівнює текст у клітинках По центру (крім першого стовпця); встановлює вирівнювання таблиці на сторінці По центру та застосовує параметр Обтікання — немає (меню → Таблиця Властивості таблиці…).
Для форматування таблиці також можна застосувати один із вбудованих стилів. Стиль об’єкта — це набір певних значень властивостей об’єкта, який має власне ім’я.
Автоматичне форматування таблиць
Цей вид форматування таблиць є повністю автоматизованим і зводиться до того, щоб обрати наданий зразок, що якнайкраще відповідає запланованому результату.
Автоматичне форматування таблиць слід виконувати за допомогою вбудованого засобу Вставка→Таблица→Экспресс-таблицы...
Вставка ілюстрацій в документ
За додавання ілюстрацій в документ відповідає група Ілюстрації вкладки Вставка.
Бажаю успіху!!!

Немає коментарів:

Дописати коментар