субота, 4 лютого 2017 р.

Інформатика

Учням груп 74т, 75т, 33кп, 36е!
Опрацювання мультимедійних даних.
Тема: Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо та відеоформатів.
Мультимедіа — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів.
Мультимедійний контейнер (англ. Container format) — формат файлів, що може містити дані різних типів, стиснених різними кодеками і дозволяє зберігати аудіо, відео i текстову інформацію в єдиному файлі. Мультимедійні контейнери відкриваються більшістю медіаплеєрів.
Аудіо (лат. audio «чую») — термін, що стосується звукових технологій. Найчастіше під терміном аудіо розуміють звук, записаний на звуковому носії; рідше під аудіо мається на увазі запис і відтворення звуку та відповідна апаратура.
❗ Відео (від лат. video — дивлюся, бачу) — під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах. У побутовому значенні відео означає відеоматеріал, телесигнал або кінофільм, записаний на фізичному носії (відеокасеті, відеодиску тощо). 
Мультимедійна презентація – презентація, в якій об’єднані різні види подання інформації.
Медіа-плеєр - програвач мультимедіа (медіа-плеєр, англ. Media player) —тип комп'ютерних програм, призначених для відтворення мультимедіа файлів. Більшість програмних мультимедіа програвачів підтримують значну кількість медіа-форматів, включаючи аудіо і відео файли. Деякі мультимедіа програвачі призначені для відтворення тільки аудіо або відео файлів і називаються, відповідно, програвачі аудіо (аудіоплеєри) і програвачі відео (відеоплеєри). Розробники таких програвачів прагнуть зробити їх якомога зручнішим для відтворення відповідних форматів.
Мультимедіа може бути класифіковано як лінійне і нелінійне.

Як приклад лінійного і нелінійного способу подання інформації, можна розглядати таку ситуацію, як проведення презентації. Якщо презентація була записана на плівку й показується аудиторії, то при цьому способі донесення інформації переглядали дану глядачі не мають можливості впливати на доповідача. У випадку ж живої презентації, аудиторія має можливість задавати доповідачеві питання і взаємодіяти з ним в інший спосіб, що дозволяє доповідачеві відходити від теми презентації, наприклад пояснюючи деякі терміни або більш докладно висвітлюючи спірні частини доповіді. Таким чином, жива презентація може бути представлена, як нелінійний (інтерактивний) спосіб подачі інформації.
Різні формати мультимедіа даних можливо використати для спрощення сприйняття інформації споживачем. Наприклад, надати інформацію не тільки в текстовому вигляді, але й проілюструвати її звуком або відеокліпом. Таким же чином сучасне мистецтво може представити повсякденні речі у новому вигляді.
        Мультимедіа знаходить своє застосування в різних областях, включаючи  рекламу, мистецтво, освіту, індустрію розваг, техніку, медицину, математику, бізнес, наукові дослідження тощо.
Найпоширеніші аудіоформати

Найпоширеніші відеоформати

Людина вперше змогла зберегти і відтворити звукові повідомлення, коли навчилась записувати звуковий «слід» на грамплатівках, магнітофонних стрічках тощо. Такий звукозапис називають аналоговим.
Цифровим звукозаписом називають подання звуку у вигляді набора двійкових цифр – бітів.
Існування великої кількості відео- і аудіоформатів пояснюється тим, що вони створювалися для різних пристроїв та мають різне призначення. Наприклад, деякі відеоформати можуть містити кілька звукових доріжок, а деякі – ні. Одні формати створювались для трансляції або передавання, а інші пристосовані для редагування. До того ж технології опрацювання мультимедійних даних невпинно розвиваються, що призводить до появи нових форматів файлів і «відмирання» застарілих.
Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа.
Захопленням аудіо називають процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий формат і запис його в аудіофайл.
Для захоплення аудіо потрібно підключити до комп’ютера аудіопристрій, наприклад мікрофон, і запустити програму для запису звуку.
Програми для редагування аудіофайлів називають аудіоредакторами.
За допомогою аудіоредактора, додатково встановленого на комп’ютер, з’являється можливість записувати аудіо з будь-яких джерел, накладати спецефекти, обрізати аудіофайли, створювати різні звуки тощо. Серед популярних аудіоредакторів можна назвати Audacity, Sony, SoundForge, Adobe Audition та інші.
Для відтворення аудіоданих (прослуховування звуку) використовують аудіоплеери, наприклад AІМР, JetAudio.
До оригінальних видів опрацювання аудіоданих можна віднести діджеїнг і подкастинг, інформацію про які можна додатково віднайти в Інтернеті.
Захопленням відео називають процес перетворення відеосигналу із зовнішнього пристрою в цифровий формат і запис його у відеофайл.
За джерелом і типом відеосигналу розрізняють захоплення відео з аналогового пристрою, з екрана монітора, із цифрових відеокамер.
Захоплення з аналогового пристрою – це запис відео з телевізора, аналогової відеокамери, касетного відеомагнітофона тощо. Для опрацювання аналогового відеосигналу і збереження відеофайлів використовують спеціальні відеоадаптери і програмне забезпечення.
Захоплення з екрану монітора – це запис всього, що відображається на екрані монітора чи його частині.
Програми для захоплення відео з екрану монітора можна знайти в Інтернеті: Icecream Screen Recoder, CamStudio тощо. Вони дозволяють здійснювати захоплення з екрану монітора, захоплення звуку з мікрофона чи колонок та зберігати відеофайли у форматах, які підтримуються сучасними медіаплеерами.
Спеціальні програми монтажу відео для створення мультимедійних презентацій (відеокліпів, фільмів, слайд-шоу) називають відеоредакторами.
Програми, що містять алгоритми кодування і деКОДування мультимедійних даних, називають кодеками.
Програми, що опрацьовують відео та аудіо, залежно від призначення поділяють на програми для перегляду або прослуховування (плеєри), програми для запису (захоплення) звуку і відео (граберирекордери), програми для конвертації даних (конвертори), музичні та відеоредактори, музичні та відеостудії.

Домашнє завдання: Вивчити пункт 2.6 розділу 2 (cт.131-135), дати письмово відповіді на питання 1-5, 12-17 (ст.142). 

Немає коментарів:

Дописати коментар