вівторок, 4 квітня 2017 р.

Учням груп: 74т, 75т і 33кп!

Інформатика


Тема: Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Ознайомтесь з теоретичним матеріалом та виконайте практичне завдання.
Система електронного документообігу (СЕД) повинна виконувати наступні функції:
· Створення, зберігання, редагування документів.
· Управління доступом до документів.
· Можливість інтеграції з іншими підсистемами та іншими програмними засобами, призначеними для роботи з документами.
· СЕД повинна бути максимально орієнтована на цільову аудиторію і передбачати для кінцевого користувача зручний web-інтерфейс.
Виходячи з функціонального призначення, майбутньої СЕД пред’являється ряд вимог, умовно розділяються на дві групи. До загальних відносяться ті класичні вимоги, які пред’являються до всіх аналогічним системам, покликаним вирішувати проблеми обробки даних (масштабованість, розподіленість, відкритість, модульність). До спеціальних можна віднести ті специфічні вимоги, які актуальні саме для даної СЕД, враховуючи об’єктивні умови її подальшого функціонування.
Спираючись на досвід існуючих розробок], можна виділити ряд функціональних компонент, які повинна містити СЕД:
Користувачі – суб’єкти системи разом зі своїми інструментальними засобами, які звертаються до СЕД за інформацією або з метою виконання певних дій.
Система управління доступом – правила, відповідно до яких для кожного користувача визначений набір привілеїв на відповідний набір об’єктів (документів і / або дій над документами). Користувачі можуть об’єднуватися в групи з єдиним набором привілеїв.
Система управління документами – алгоритми обробки, створення, модифікації та руху документів – це головна ланка СЕД.
Система імпорту-експорту документів, що забезпечує конвертацію документів різних типів у прийнятний формат і сумісність їх з низкою інших прикладних програм.
Система зберігання даних – модель даних та механізми її реалізації, яка може бути організоване на кількох рівнях: на рівні неструктурованої інформації (файли) і структурованої – бази даних.

Практичне завдання
Внесіть свої дані до відповідних полів таблиці (обрати таблицю за номером групи)


Немає коментарів:

Дописати коментар