четвер, 19 жовтня 2017 р.

Учням групи 6опр!

Інформатика


Додавання, редагування та форматування таблиць. 

Для впорядкування даних  та полегшення їх сприйняття використовують таблиці.
Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки.
Таблиця у Word може містити до 63 стовпців і довільну кількість рядків.Створення таблиці
Таблиця в текстовому документі являє собою сукупність клітинок, які можуть містити:
Створити таблицю можна кількома способами. 
Для   вставлення   таблиці   до   текстового   документа   в Microsoft Word використовують інструментТаблиця на вкладці Вставлення.
З його допомогою можна створювати таблицю різними способами:

Видалити зайві межі можна за допомогою інструмента  Гумка на вкладці  Конструктор.

Виділення об'єктів таблиці
Щоб одночасно опрацювати кілька клітинок, їх потрібно виділити:
Використовуючи елементи керування Стрічки: зробити потрібний об'єкт таблиці поточним, виконатиТабличні знаряддя->Макет->Таблиця -> Виділити та вибрати у списку потрібну команду:
Щоб зняти виділення, необхідно клацнути у будь-якому місці сторінки. 

Редагування й форматування таблиці
Редагування таблиць передбачає зміну розмірів стовпців і рядків.
Для переміщення окремої межі  таблиці треба: навести вказівник на потрібну межу:
Під час перетягування штрихова лінія буде демонструвати нове положення межі.
Для  зміни розміру одного стовпця або рядка (без зміни розміру інших) слід перетягнути маркери  горизонтальних або вертикальних меж на відповідній лінійці. Щоб ці маркери з’явились, треба клацнути всередині таблиці.
Форматування об’єктів у клітинках таблиці здійснюється стандартними засобами  Word.
Для швидкого очищення вмісту всієї таблиці або її об'єктів достатньо їх виділити і натиснути клавішу Delete: дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться.
Щоб  перейти  в потрібну клітинку, по ній слід клацнути.
Клавіша  Tab  дозволяє  переміщуватися по клітинках праворуч, а при положенні курсора в нижній клітинці праворуч — створювати новий рядок.
 
Якщо додатковий рядок потрібен усередині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка, за межами таблиці й натиснути клавішу Enter
Видалити будь-який виділений рядок чи стовпець таблиці можна, натиснувши клавішу Backspace.
Для налаштування загального стилю таблиці та редагування й форматування її об’єктів  (зміна напрямку тексту, об’єднання або розділення клітинок) використовують контекстне меню.
Для форматування таблиці призначені елементи керування тимчасових вкладок Макет та Конструкторрозділу Табличні знаряддя на Стрічці. Для форматування тексту в клітинках також можна застосовувати стандартні засоби Word.
Для тих, хто хоче знати більше

Якщо кілька клітинок таблиці, які розташовані поруч, потрібно об'єднати в одну, то їх слід виділити та вибрати кнопку Об'єднати клітинки в групі Об'єднання. Під час об'єднання вміст клітинок не зникає, а «склеюється» і розміщується в об'єднаній клітинці.
Для розділення однієї чи кількох суміжних клітинок на кілька клітинок потрібно:
Розділити клітинки чи об'єднати клітинки можна також, використавши інструменти Накреслити таблицю таГумка групи Накреслити межі вкладки Конструктор.
Коли таблицю в документі потрібно розділити на дві для введення між ними тексту або перенесення частини таблиці на іншу сторінку, використовують кнопку Розділити таблицю групи Об'єднання. Для цього курсор повинен знаходитися в тому рядку таблиці, де планується розрив.
Редагування таблиці
Якщо таблиця велика і займає більше ніж одну сторінку текстового документа, то заголовки стовпців на інших сторінках можна вставити автоматично. Для цього слід  виділити  рядки  заголовка  на  початку  таблиці  та  виконати    Макет  ->  Дані  -> Повторити рядки заголовків 
Для видалення таблиці з документа і представлення її вмісту у вигляді звичайного текста можна виконати автоматичне перетворення таблиці на текст. Для цього потрібно виділити таблицю, виконати Макет -> Дані -> Перетворити на текст і в діалоговому вікні Перетворення на текст указати символ, який слід вставляти в місцях попереднього поділу тексту на окремі клітинки.
Питання для самоперевірки:
1. Для чого в документі використовують таблиці? Із чого вони складаються? Які об'єкти містять?
2. Які властивості таблиці та їх можливі значення?
3. Якими способами можна вставити таблицю в текстовий документ?
4. Як виділити різні об'єкти таблиці?
5. Як можна видалити або вставити рядки чи стовпці в таблиці?

Немає коментарів:

Дописати коментар