четвер, 14 листопада 2019 р.

Виробниче навчання!

Ученицям групи 26ок!

Домашнє завдання


Тема: Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення.

Виконайте домашнє завдання в робочому зошиті.


Вихідні дані:

Довідка про залишки за рахунками на початок звітного періоду (грн).

1. Основні засоби - 210000,00
2. Сировина і матеріали - 54800,00
3. Незавершене виробництво - 48500,00
4. Грошові кошти та їх еквіваленти (поточний рахунок)- 45000,00
5. Грошові кошти та їх еквіваленти (каса)- 200,00
6. Статутний капітал - 243000,00
7. Неоплачений капітал - 4000,00
8. Нерозподілений прибуток - 15800,00
9. Розрахунки з оплати праці - 29800,00
10. Довгострокова позива банку - 31750,00
11. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 41350,00
12. Розрахунки з бюджетом - 800,00
ВСЬОГО: 717000,00

Господарські операції за звітний період:
1) Зарахована довгострокова позика в сумі 12100,00 грн. на поточний рахунок.
2) Отримано з банку з поточного рахунку по чеку 29800,00 грн. для виплати заробітної плати.
3) Надійшли основні засоби на суму 3800,00 грн. як внесок до статутного капіталу від засновників підприємства.
4) Видана з каси заробітна плата робітникам у сумі 29750,00 грн.
5) Перераховано з поточного рахунку 800,00 грн. в оплату заборгованості бюджету.
6) Відпущено матеріали на суму 14800,00 грн. на виробництво.
7) Надійшли і оприбутковані на склад матеріали від постачальника на суму 10100,00 грн.
8) Перераховано з поточного рахунку в оплатузаборгованості постачальникам 9400,00 грн.
9) Нарахована заробітнаплата робітникам в сумі 8100,00 грн.
10) Проведено утримання податку з доходів в розмірі 15% від нарахованої заробітної плати.

Завдання:
1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку на основі довідки про залишки за рахунками (записати початкове сальдо за рахунками).
2. Визначити кореспонденцію рахунків за кожною з операцій. Записати відповідні суми за відповідними рахунками.
3. Відобразити за кожним з рахунків обороти за дебетом та кредитом.
4. Визначити кінцеве сальдо за кожним з рахунків.
5. Зробити довідку про залишки на рахунках на кінець звітного періоду.

Немає коментарів:

Дописати коментар