неділя, 14 вересня 2014 р.

Тема. Оформлення рахунка-фактури. 
Теоретичні відомості:

Кожний рахунок-фатура заноситься до відповідного Журналу реєстрації, починаючи  з початку року.

Журнал реєстрації рахунків-фактур
Реєстраційний №
Дата
Покупець товару
Вид товару
Сума за рахунком, грн, у т. ч. ПДВ
Примітки
1
2
3
4
5
6


Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками проводяться на підставі документів постачальника: накладних, рахунків-фактур, рахунків, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); податкових накладних; товарно-транспортних накладних.
Рахунок-фактура поєднує в собі дві частини: рахунок, який є вимогою оплатити товар, і накладну, що підтверджує поставку товару. Він може бути виписаний лише за умови наступної оплати. В інших випадках раїхунок і накладна виписуються окремо та можуть надходити від постачальники в різні терміни.
Рахунок і рахунок фактура – це документи, які повинні бути акцептовані.
Акцепт – це надпис уповноваженої особи (акцептанта) на рахунку, який засвідчує згоду оплатити рахунок. Після цього покупець надає своєму банку платіжне доручення на оплату придбаного товару та отримує виписку банку на списання грошових коштів з поточного рахунку.
У випадку, коли рахунок постачальника був акцептований і оплачений до надходження вантажу, а при прийманні ТМЦ було виявлено їх недостачу проти вказаної кількості, відповідність цін і якісних показників, обумовлених в угоді, арифметичні помилки, брак отриманих ТМЦ, то постачальнику виставляється претензія.

Немає коментарів:

Дописати коментар