середа, 22 лютого 2017 р.

ОГЕІП

Учням груп 74т і 75т!

Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту і пропозиції.

Перегляньте презентацію та теоретичний матеріал. Зробіть конспект в зошит.

Ринкова економіка існує за умови здійснення певних принципів взаємодії та спілкування економічних суб'єктів. Принцип перший – це економічна свобода. Він означає,що кожен економічний суб'єкт керується власним інтересом і несе відповідальність за власні дії. Кожен виробник сам вирішує:
Ø Що виробляти;
Ø Як виготовляти;
Ø Кому продавати;
Ø Яку ціну встановлювати;
Ø Як витрачати доходи, отримані від продажу.
 Умовою реалізації цього принципу є приватна власність на майно, доходи та виробничі ресурси.
Принцип другий – це конкуренція. Конкуренція є економічне змагання виробників однакових товарів на ринку заради приваблення якомога більшої кількості покупців і отримання максимальної вигоди. Без економічної свободи не існує конкуренції. У конкурентній боротьбі виграє той, хто може зайняти на ринку найбільш стійке положення і забезпечити стабільний прибуток.  Виділяють три види конкуренції: цінову, якості і сервісу.
Цінова конкуренція – це пропозиція покупцям купити товари, аналогічні за якістю товарам інших фірм, але за нижчою ціною.
Конкуренція якості -  це пропозиція покупцям купити за тими самими цінами, які пропонують інші фірми, товари більш високої якості.
Конкуренція сервісу – це пропозиція покупцям купити товари за тими самими цінами, які пропонують інші фірми, але з гарантією більш тривалого або зручнішого обслуговування цих товарів в подальшому їх використанні.
Ринкові форми конкуренції
Попит
Пропозиція
Багато
Декілька
Один
Багато
Поліполія (досконала конкуренція)
Олігополія
Монополія
Декілька
Олігопонсія (олігополія попиту)
Двостороння олігополія
Обмежена монополія
Один
Монопонсія (монополія попиту)
Обмежена монопсонія
Двостороння монополія

Принцип третій – саморегулювання. Саморегулювання означає, що попри велику кількість виробників і споживачів їхня діяльність узгоджується автоматично.
Без ринкової конкуренції немає ринкового саморегулювання.  Пояснення того, що  вирішення найважливіших питань господарського життя: що виробляти? як виробляти? для кого виробляти – у ринковій економіці відбувається з урахуванням рівня цін, що встановилися на ринку, виробничих витрат виробників, що конкурують між собою та доходів споживачів.
У ринковій економіці всі господарські суб'єкти самостійно складають свої програми, за допомогою яких вони намагаються відстоювати свої інтереси на ринку. Інтереси суспільства задовольняються через механізм цін і конкуренції, тобто відбувається саморегулювання.
Попит та пропозиція є найважливішими категоріями ринку. Без них не можна пояснити, що таке ринкова ціна.
Кожна родина, виходячи зі свого бюджету, вирішує, які товари і в якій кількості вона може придбати. На її рішення впливають:
- ціна на певний товар;
         - ціни на інші товари;
         - наявна сума грошей для здійснення покупки.
Отже, попит – це кількість товарів і послуг певного виду, яку покупці готові придбати за певного рівня цін на них.
Вивчаючи реагування покупців на зміну цін можна сформулювати закон  попиту: із  зростанням ціни величина попиту зменшується, а із зниженням ціни – зростає.
Другим фактором формування ринкових цін є пропозиція. Оскільки товари виробляються заради отримання прибутку, то перевага надаватиметься тим товарам, які здатні забезпечити виробникам найбільший прибуток. Тому пропозиція залежить і від ціни, і від величини попиту. Пропозиція – це вияв готовності виробника створювати і продавати товар за певного рівня ціни.  Закон пропозиції в тому, що зростання цін веде до підвищення величини пропозиції, а зниження цін до її зменшення.
Завжди існує ціна, за якою обсяг пропозиції відповідає обсягу попиту, тобто бажання покупців і продавців збігаються. Така ціна називається рівноважною, або ціною рівноваги попиту та пропонування.  Якщо рівновага на ринку не встановилась, то можливі або надмірний попит, або надмірна пропозиція. Механізм цін – це процес постійного руху попиту і пропозиції в напрямку рівноваги і досягнення рівноважної ціни.
Приклад взаємодії попиту і пропозиції на ринку яблук
Ціна 1 кг яблук (грн.)
Обсяг попиту, кг
Обсяг пропозиції, кг
Обсяг продажу, кг
Стан кон'юктури ринку
Вплив на ціну
12,00
2000
4500
2000
Перевищення пропозиції над попитом

Зниження
11,00
2300
4000
2300
9,00
3000
3000
3000
Рівновага
Немає
8,00
4500
2000
2000
Перевищення попиту над пропозицією

Підвищення

У реальному житті товари не завжди продаються за ціною ринкової рівноваги. Продавці можуть завищити ціну. Але тоді покупці не купуватимуть усієї продукції. Виникне її надмір, і постане питання, як реалізувати весь товар. Продавці, конкуруючи між собою, почнуть знижувати ціну.
Якщо ринкова ціна встановиться на рівні нижчому, ніж рівноважна, то попит перевищуватиме пропонування, і виникне дефіцит. Це створить для покупців проблему: як придбати товар? Вони¸ конкуруючі між собою, виявлятимуть готовність купувати за вищої ціни.
Ринкова конкуренція є тим самим регулятором, який повертає ціну до рівня, узгоджує попит і пропонування.
Так гнучко ринковий механізм працює, тільки коли йому нічого і ніхто не заважає. Але цю умову не завжди можна забезпечити. І причиною цього є таке економічне явище, як монополія. Якщо один з учасників ринку тримає контроль над формуванням цін, то це означає, що порушується баланс інтересів продавців і покупців, і ціновий механізм почне давати хибні сигнали, заважаючи людям знайти найбільш раціональні варіанти використання обмежених ресурсів. Це положення справедливе для всіх типів ринку.


 

                                                                                                             
         

Немає коментарів:

Дописати коментар