середа, 1 березня 2017 р.

Учням груп 74т, 75т!

Основи галузевої економіки і підприємництва.

Тема: Власність та її економічна сутність. 

Законспектуйте матеріал з теми в зошит та дайте письмову відповідь на такі питання:
1. Що таке суб'єкт і об'єкт власності.
2. Назвіть суб'єкти і об'єкти державної власності?
3. Що таке відносини власності?
4. Розкрийте зміст поняття "право власності".
5. Перерахуйте типи власності.
6. Перерахуйте форми власності.
7. Перерахуйте види власності.


1.      Еволюція відносин власності

Власність як економічна категорія являє собою визначальну суспільну форму виробництва, систему відносин, яка виникає між людьми в процесі використання засобів виробництва.
рис.1. Еволюція відносин власності.

2.      Різноманітність форм власності в Україні

Коли йдеться про форми власності, мається на увазі критерій, що визначає її суб'єкта, тобто того, кому належать об'єкти власності.
Суб'єктами виступають фізичні, юридичні особи і держава. Об'єктами можуть бути матеріальний та інтелектуальний продукт, земля, цінні папери тощо.
рис.2. Різноманітність форм власності в Україні

3.      Приватна власність громадян

"Кожен має право користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності... Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним".
(Конституція України)
рис. 3. Приватна власність громадян

4.      Колективна власність

Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативні, акціонерні і господарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами
рис. 4. Колективна власність

5.      Державна власність

"Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу... є об'єктами права власності Українського народу"
ст. 13. Конституція України
рис. 5. Державна власність

Немає коментарів:

Дописати коментар